T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Gölbaşı Hasan Celal Güzel İlçe Halk Kütüphanesi

Hizmetlerimiz

 

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

OKUYUCU HİZMETLERİ

Okuyucu Hizmetleri kütüphanemizde 2 alanda uygulanmaktadır.

          Danışma Hizmeti : Kütüphanemize gelen kullanıcılarımıza kütüphanemizden nasıl faydalanmaları gerektiği, nasıl tarama yapmaları; yapılan taramalar sonucunda kaynağa erişim için nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılır. Ayrıca önemli gün ve haftalarda kütüphanemiz tarafında düzenlenen çeşitli etkinliklerde bilgilendirme yapılır.

Ödünç Verme Hizmeti : Kütüphanemize üye olan kullanıcılarımıza 15'er günlük periyotlar halinde ve 1 defa da en fazla 3 kaynak olmak üzere ödünç kitap verilir. 

TEKNİK HİZMETLER

        Kütüphaneye gelen yayınların kataloglama ve sınıflama işlemlerinin tamamlanarak raflarda yerini almasını sağlayan birimdir. Süreli yayınlar ve diğer materyallerin ilgili düzene göre sınıflanması da bu birimde yapılmaktadır.

          Kütüphaneye gelen basılı kaynaklar demirbaş kaydı, sırt etiketi, kitap cebi, fiş ve kaplama işlemlerinden sonra okuyucu hizmetine sunulmaktadır.
 

Kurumun Yaptığı İşler Hakkında Özet Bilgi:

                                                                      

           Bilgi, yüzyılımızın en kuvvetli silahı, tankları, tüfekleri ve sermayeyi gerisinde bırakarak, yenidünya düzenine damgasını vuran yegâne güçtür. Bu gücü bizlere en dolaysız biçimde sunan kurumlar ise halk kütüphaneleridir. Halkın üniversiteleri olarak tanımlanan halk kütüphaneleri; kadın, erkek her yaşta, her düzeyde ve her meslekten okuyucunun diledikleri düşün ve sanat ürünlerinden, ücretsiz ve özgürce yararlanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuşlardır.

            Kütüphanemiz okuma salonu, ödünç kitap verme servisi, çocuk bölümü ve satranç-Internet erişim salonu servislerinden oluşmaktadır. Kitaplar açık raf sistemine göre dizilmiş olup, okuyucular istediği kaynağa rahatlıkla ulaşabilmektedir.

 
            Kütüphanemize üye olmak kaydıyla 15 günlük sürelerle ödünç kitap verilmektedir.
 

Kütüphanemiz çeşitli konulardan oluşan 35144 adet kitap, günlük 2 adet gazete, Bakanlığımızın abone olarak gönderdiği 133 adet aylık dergi ve çeşitli materyalle hizmet vermektedir.

             Kitap cehalete zararlıdır ilkesinden hareketle sizleri kütüphaneye bekliyoruz.

Saygılarımla…

                                                                                                                           Özbey UÇAK

                                                                                                                                Kütüphane Müdürü