T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Gölbaşı Hasan Celal Güzel İlçe Halk Kütüphanesi

Teknik Hizmetler Bölümü

TEKNİK HİZMETLER BÖLÜMÜ

Aksesyon :  Bu Bölümde, kütüphaneye ; derleme, satın alma ve bağış yoluyla gelen (kitap , dergi v.b) materyallerin kontrol, fiyatlandırma, kaşeleme gibi hazırlık işlemleri yapılır.

Kataloglama ve Sınıflama :  Kütüphanemize sağlanan materyallerin kataloglama ve sınıflama işlemleri, ve demirbaş numaralarının verilmesi  "KATALOG MERKEZİ" tarafından yapılmaktadır.
Merkezin Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre yapmı
ş olduğu katalog kayıtları Türkiye de diğer Halk Kütüphaneleri tarafından otomasyon sistemi üzerinden kataloglarına aktarılmaktadır.