T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Gölbaşı Hasan Celal Güzel İlçe Halk Kütüphanesi

İdari ve Mali İşler

İDARİ VE MALİİŞLER 

Kütüphanenin iç ve dış yazışmaları ile personelin sicil-özlük ve yazı işlerinin yapıldığı birimdir.

Muhasebe;

Kütüphanenin harcamaları ile kurum maliyet muhasebesinin ve ayniyat işlerinin yapıldığı birimdir